Coaching

Coaching

Coaching betekent iemand van de ene plaats naar de andere vervoeren.
Coaching is een specifieke vorm van begeleiding, waarmee de degene die gecoacht wordt, zelf leert zijn of haar (werk gerelateerde) problemen op te lossen. Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, het is geen therapie, maar het is leren bevorderen.
Een coach leert met andere woorden de ander zelf te leren. Hierbij gaat het veelal om de ander te stimuleren:

 • Zichzelf te ontwikkelen,
 • Inzicht in zichzelf krijgen,
 • Haalbare doelen, dromen en wensen te realiseren,
 • Persoonlijke effectiviteit in zowel het privé leven als op het werk te verhogen,
 • Leer plezier in het leven te hebben.

Individuele coaching

Persoonlijke (job)coaching is voor mensen die, begeleiding willen bij het verder ontwikkelen van hun mogelijkheden en vaardigheden binnen hun werkzaamheden.
Hierbij kan ondersteuning geboden worden in taakgerichte coaching (taken, projecten, werkzaamheden) en persoonsgerichte coaching (persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden).
De volgende voorbeelden van vragen kunnen aanleiding zijn voor coaching:

 • Hoe krijg ik een meer gelijkwaardige relatie met mijn medewerkers?
 • Hoe leer ik beter omgaan met kritiek?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling?
 • Hoe integreer ik mijn coachingsvaardigheden?
 • Hoe krijg ik mensen mee in dit (veranderings)traject?
 • Hoe kan ik mijn functionele en persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen?
 • Waar wil ik naar toe en hoe bereik ik dat?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen?

Tijdens het coachingstraject komen verschillende aspecten aan de orde, zoals: waar wil je naar toe, waar liggen je persoonlijke uitdagingen, hoe kun je dillema’s of problemen aanpakken en hoe kun je dit via een werkplan concretiseren.

Werkwijze

Een coachtraject start met een kennismakingsgesprek waarin getracht wordt samen een beeld te vormen van de werkvragen en doelen/resultaten die gewenst zijn.
Er wordt besproken hoe een eventueel coachtraject vorm gegeven zou kunnen worden.
Indien gewenst volgen er zes tot 10 individuele coachbijeenkomsten van één tot twee uur.
Naast gesprekken kan er worden gewerkt met opdrachten en oefeningen.

Teamcoaching

Bij teamcoaching wordt samen met een team het accent gelegd op het gezamenlijk ontwikkelen van teamdoelen die kunnen liggen op het terrein van teambuilding, communicatie en samenwerking.
Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de prestaties en samenwerking van een team.
De volgende voorbeelden van vragen kunnen aanleiding zijn voor teamcoaching:

 • Hoe krijgen we een duidelijke en open communicatie in ons team?
 • Hoe krijgen we de ‘neuzen’ dezelfde kant op?
 • Hoe halen we het beste uit onze verschillende persoonlijkheden en talenten?
 • Hoe krijgen we het voor elkaar om allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen?

Meer informatie?