Werkwijze

Werkwijze

Bij belangstelling (en mogelijke opdrachten) vindt er een oriënterend c.q. intakegesprek plaats met de opdrachtgever, waarin de vraag/opdracht wordt besproken en verder wordt verduidelijkt. 

Na dit gesprek vindt er terugrapportage plaats met een plan van aanpak c.q. voorstel aan de opdrachtgever. 
Op basis van de bespreking van dit voorstel kan het voorstel (indien gewenst) worden bijgesteld. 

Op het moment dat het voorstel c.q. plan van aanpak naar tevredenheid is van de opdrachtgever, wordt er een offerte gemaakt. 
Na definitieve overeenstemming van de opdracht wordt er een overeenkomst vastgesteld, waarna kan worden overgegaan tot de uitvoering van de opdracht. 

Meer informatie?