Supervisie en Intervisie

Supervisie en Intervisie

Supervisie richt zich op mensen die beroepsmatig met mensen (leren) werken. In supervisie sta jij als persoon in je werk centraal. Supervisie is geen therapie maar een methode om actief bezig te gaan met reflectie op jouw werkzaamheden, jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je kunt het zien als een deskundigheidsbevordering en investering in jezelf.
Het is een actieve methode, je neemt elke keer je eigen werkinbreng mee en maakt een reflectieverslag van de supervisie zittingen.

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Aan de hand van een werkinbreng van één van de deelnemers vindt er volgens een gezamenlijk vastgestelde structuur een bespreking plaats om tot meer inzicht en eventueel tot oplossingen te komen. Hierbij gaat het om een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. De intervisor ondersteund (tijdelijk) bij de ontwikkeling en het vervolgproces van een intervisiegroep.

Azione kan zowel individueel als teamgerichte supervisie en intervisie aanbieden en ondersteunen.

Meer informatie?