Coachingvaardigheden

Coachingvaardigheden

Binnen diverse functies neemt ‘coachen’ een steeds centralere rol in. Niet alleen binnen management/leidinggevende functies, maar ook binnen begeleidingsfuncties wordt een steeds groter beroep gedaan op een coachende rol en zodoende op de coachende vaardigheden. 

Deze coachende rol dient er op gericht te zijn denk- en gedragsprocessen tot stand te brengen. (Bege)leiding wordt niet meer gezien als directief sturen maar steeds meer als het faciliteren om mensen zelf ’te leren leren’. 

Om op deze wijze te kunnen coachen zijn specifieke vaardigheden vereist. De training is gericht op iedereen die hun coachingsvaardigheden (verder) willen ontwikkelen. In de training staat de eigen houding van de coach/leidinggevende centraal. 

Er wordt aandacht besteed aan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat is coachen/coachend leidinggeven?
  • De persoon/functionaris als coach
  • Coachingsvaardigheden
  • Het coachtraject
  • Het coachingsgesprek
  • Doelen formuleren
  • Motivatie
  • Feedback en beoordeling
  • Een team opbouwen en coaching
  • Persoonlijk actieplan

Meer informatie?